Měření úniku tepla z objektů pomocí termokamery

Ukázka úniku tepla z rodinného domu

Při neustále stoupajících cenách energií se ke slovu dostávají moderní prostředky pomáhající zjistit největší tepelné ztráty způsobené úniky tepla z objektů. Nejmodernějším prostředkem pro identifikaci takových ztrát je termovize využívající principů termografie, kdy termovizní systém sejme pomocí citlivého infračerveného detektoru povrchovou teplotu z měřené stavební konstrukce a vytvoří termovizní snímek kde jsou jednotlivým teplotám přiřazeny barvy celého barevného spektra (viz přiložené snímky rodinných domů nebo panelových domů).


Termokamera - prostředek pro analýzu teplených ztrát

Termokamera Flir E60

Termokamera ve stavebnictví umožňuje přehledný, rychlý a bezkontaktní průzkum rozložení teplot na povrchu stavebních konstrukcí a používá se jí pro identifikaci míst v obvodovém plášti, ve kterých dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám, jak vlivem tepelných mostů, tak v důsledku nesprávného provedení spár a styků mezi jednotlivými stavebními prvky objektu.

Termokamera je schopná s potřebnou přesností tyto poruchy identifikovat a při jejich správném vyhodnocení je prvním krokem pro efektivní návrh technického řešení vedoucímu k jejich odstranění, rovněž může posloužit jako kontrola po realizaci provedených technických řešení.

Ukázka úniku tepla z panelového domu

Uváděná měření provádím moderní termokamerou FLIR E60 s měřícím rozsahem -20°C až +650°C s teplotní citlivostí 0,05°C a rozlišením 320 x 240 pixelů. Vybrané, uložené termosnímky zákazníkovi pro kterého termovizní měření provádím na místě zpracuji na svém notebooku a uložím do jeho PC formou výstupní zprávy (reportu). Další možností je rovněž tištěný výstup, tyto tištěné zprávy však zákazníkovi již neposkytují takový komfort jako výstup v elektronické podobě.

Tyto reporty mohou kromě vlastní analýzy rovněž sloužit jako objektivní podklad při jednáních mezi stavebními firmami a zákazníkem, popř. při reklamacích nesprávně provedených stavebních pracích apod.

V případě potřeby je po dohodě možno vytisknutou zprávu podepsat a opatřit kulatým razítkem s kvalifikací dle ISO „TECHNIK DIAGNOSTIK TERMOGRAFIE“ + registrační číslo certifikace.

Měření termokamerou - Rodinné domy:

Ceník:

* Měření rodinného domu až 15 snímků 2.000 Kč

* V ceně není zahrnuto jízdné 7 Kč / Km (do vzdálenosti 15 Km se nepočítá), jízdné není účtováno rovněž v případě, že měření bude v dané lokalitě prováděno na dvou a více objektech.

Ukázka úniku tepla z rodinného domu Ukázka úniku tepla z rodinného domu
Ukázka úniku tepla z rodinného domu Ukázka úniku tepla z rodinného domu
Ukázka úniku tepla z rodinného domu Ukázka úniku tepla z rodinného domu
Ukázka úniku tepla z rodinného domu Ukázka úniku tepla z rodinného domu

Měření termokamerou - Panelové domy

Ceník:

* Měření panelového domu až 30 snímků 5.000 Kč

* V ceně není zahrnuto jízdné 7 Kč / Km (do vzdálenosti 15 Km se nepočítá), jízdné není účtováno rovněž v případě, že měření bude v dané lokalitě prováděno na dvou a více objektech.

Ukázka úniku tepla z panelového domu Ukázka úniku tepla z panelového domu
Ukázka úniku tepla z panelového domu Ukázka úniku tepla z panelového domu